מאמרים דיור מוגן

סוגי התקשרויות בדיור המוגן

קיימים שלושה סוגי התקשרויות נפוצות בין מפעילי הדיור המוגן לבין הדיירים הפוטנציאליים:
1.מסלול עם פיקדון.
2.מסלול עם דמי כניסה.
3.מסלול תשלום חודשי.

מסלול עם פיקדון:
מדובר במסלול הנפוץ ביותר בדיור המוגן המדבר על כך שהדייר מפקיד סכום פיקדון לכל תקופת שהותו בדיור המוגן, הסכום בד”כ נקבע בהתאם לגודל הדירה והמיקום הגיאוגרפי. הפיקדון מחולט בכל שנה, שבה הדייר מתגורר בדירה, לתקופה מקסימלית של כ – 12 שנה. לאחר התקופה הנ”ל, חילוט הפיקדון נפסק וכל עוד הדייר ממשיך להתגורר בדירה, עם סיום המגורים בדירה, זכאי הדייר או ברוב המקרים שאריו להחזר של יתרת הפיקדון.

מסלול עם דמי כניסה:
הדייר משלם דמי כניסה לדיור המוגן, המחולטים כל חודש עד לחילוט מלא, שלאחריו בסיום השימוש בדירה, מוחזרים דמי הכניסה לדייר או לשאריו.

מסלול עם תשלום חודשי בלבד:
הדייר שנכנס לדיור המוגן משלם תשלום חודשי, אינו צריך להפקיד דמי כניסה או פיקדון, לרוב מדובר על תשלום גבוה, המועבר לבעלי הדיור המוגן באופן חד פעמי בעת כניסתו של הדייר, התשלום הנ”ל אינו מוחזר לדייר.
בנוסף לכל אחד משלושת המסלולים, הדייר מחויב לשלם דמי אחזקה חודשיים וכן דמי שירותי רשות, כגון: שירותי מזון, תרבות ועוד.